Imagen de cabecera noticias

Renda, patrimoni 2020 i successions

26 febrer 2020
unit-linked

Durant els últims anys assistim a la convergència, en l’àmbit financer, dels productes asseguradors i dels productes d’inversió, ja que mostren unes sinergies i una complementarietat evidents.

L’entorn actual de tipus d’interès tan baixos i la inquietud per una gestió patrimonial més completa fan necessària una planificació financerofiscal, la qual cosa ens ha portat, tant a nosaltres com als nostres clients, a preguntar-nos sobre la possibilitat d’ampliar la nostra gamma de productes i serveis, concretament cap a l’àmbit dels productes d’inversió.

Com a conseqüència de tot això i de la reflexió interna portada a terme, SURNE ha decidit oferir als nostres clients productes asseguradors (unit-linked) i serveis de planificació fiscal (inclòs l’àmbit successori) i patrimonial, principalment a través de fons d’inversió de reconegut prestigi seleccionats per SURNE, sobre la base de la seva àmplia experiència inversora.

En aquest sentit, li volem comunicar que hem assolit un acord amb l’agència de valors NERVIÓN, i constituït un departament especialitzat, per comercialitzar aquest tipus de productes de més valor afegit i prestar serveis de gestió patrimonial als nostres clients.

De tot això, n’informarem telefònicament els nostres clients. Tanmateix, si vol sol·licitar una cita ens pot trucar al telèfon 944 652 406 o escriure’ns al correu electrònic inversion@surne.es

Noticias Relacionadas

19 febrer 2021
Ha estat valorada millor companyia en accidents, vida risc individual, vida risc col·lectiu i vida estalvi/pensions.
17 febrer 2021
En una correcta estratègia d’inversió per a la jubilació futura és important no deixar-se emportar pel curt termini.
4 febrer 2021
La protecció de l’empresa davant de la pèrdua de persones crítiques