Productes destacats

Actualitat

2 agost 2021
Per desenvolupar qualsevol tipus d’activitat empresarial cal comptar amb les persones, els béns i el patrimoni suficients per assolir els objectius estratègics definits.
13 juliol 2021
El desenvolupament de qualsevol tipus d’activitat empresarial requereix comptar amb persones, béns i patrimoni suficients per a la consecució dels objectius estratègics definits.
19 febrer 2021
Ha estat valorada millor companyia en accidents, vida risc individual, vida risc col·lectiu i vida estalvi/pensions.