Productes destacats

Actualitat

14 maig 2021
A Espanya hi ha més de 3 milions d’empreses, més de dos milions i mig de les quals són microempreses (fins a 9 assalariats).
19 febrer 2021
Ha estat valorada millor companyia en accidents, vida risc individual, vida risc col·lectiu i vida estalvi/pensions.
15 abril 2021
A Espanya hi ha més d’1,5 milions de professionals liberals.