Imagen de cabecera noticias

Surne lidera 4 categories en el BARÒMETRE ADECOSE 2020

19 febrer 2021
surne-adecose-2021

Ha estat valorada millor companyia en accidents, vida risc individual, vida risc col·lectiu i vida estalvi/pensions.

Martín Navaz, president d’ADECOSE, ha presentat els resultats de la XII Edició del BARÒMETRE ADECOSE 2020 en un acte virtual que ha registrat un rècord de participació, amb més de 400 assistents.

ADECOSE (Associació Espanyola de Corredories d’Assegurances i Reassegurances) és una associació independent l’objectiu de la qual és defensar els interessos de les corredories d’assegurances, i també de reassegurances des de 2020. En total, agrupa més de 152 empreses líders del sector de la mediació, el denominador comú de les quals és la seva estructura empresarial i capacitat professional.

Aquest baròmetre valora la qualitat de servei de les companyies asseguradores en relació amb les corredories associades. En aquesta XII edició, l’enquesta del baròmetre ha recollit 1.391 respostes d’un total de 127 corredories, xifra que representa una participació del 91,1 % dels socis d’ADECOSE. Cada any augmenta el nombre de professionals que emplenen el qüestionari, per la qual cosa aquest estudi ja s’ha convertit en un informe de referència per al sector assegurador.

Segons aquest informe, el grau de satisfacció pel que fa a la qualitat del servei de les companyies asseguradores és d’un 6,84, de manera que augmenta lleugerament respecte a l’any anterior (6,75). Les deu asseguradores amb les quals treballen més  les corredories d’ADECOSE són Allianz, Axa, Generali, Mapfre, Zurich, Reale Seguros, Arag, Liberty Seguros, Plus Ultra i Fiatc.

 

RANKING-SATISFACCION

 

Quant a la satisfacció global amb la qualitat del servei, les més ben valorades pels empleats de les corredories d’assegurances pertanyents a ADECOSE, amb unes notes que oscil·len del 7,76 al 7,00, són: Reale, Hiscox, Surne, Berkley, Arag, Fiatc, Markel, SOS Seguros y Reaseguros, Plus Ultra, Axa XL, DKV, Zurich, Catalana Occidente i Asisa. En total són 14 les companyies que superen el notable, respecte a les 12 companyies que van obtenir més d’un 7 el 2019.

 

ADECOSE-INDIVIDUAL    ADECOSE-AHORRO-PENSIONES    ADECOSE-ACCIDENTES    ADECOSE-RIESGO-COLECTIVO    ADECOSE-VALORACION-GLOBAL


Per rams, les companyies més ben valorades són:

Autos/Motor: Reale Seguros
Flotes: Reale Seguros
Danys patrimonials (Particulars): Reale Seguros
Danys patrimonials (Empresa): Reale Seguros
Transports: Reale Seguros
Responsabilitat civil: Hiscox
Rams tècnics:  Asefa
Defensa jurídica: Arag
Assistència en viatge: Arag
Pèrdues pecuniàries: Reale Seguros
Salut individual: Asisa
Salut col·lectiu: Asisa
Accidents: Surne
Vida risc individual: Surne
Vida risc col·lectiu: Surne
Vida estalvi/Pensions: Surne
Decessos: Fiatc
Assegurança de crèdit: Crédito y Caución
Assegurança de caució: Berkley


Oportunitats per millorar 

Tenint en compte les conclusions que s’extreuen del BARÒMETRE ADECOSE, hi continuen havent grans oportunitats de millora en la majoria dels aspectes analitzats, especialment en els recursos, la gestió administrativa i l’eficiència. El servei en sinistres té principalment molt marge de millora.

Els professionals de les corredories associades han traslladat observacions de millora en diversos assumptes, com ara les pujades de les primes, considerades en molts casos injustificades i poc adequades atesa la situació, i la falta de resposta del mercat, així com l’exclusió de la cobertura derivada de la COVID-19.


Valoració de l’actuació de les asseguradores quant a la COVID-19

Per acabar, s’ha afegit una pregunta addicional que avalua les mesures que han posat en marxa les companyies per afavorir els clients de les corredories pel que fa a la COVID-19. En aquest cas, la puntuació se situa per sota de la valoració global, amb una mitjana d’un 6,44.

Noticias Relacionadas

17 setembre 2021
A SURNE fem un salt qualitatiu i donem nom a l’equip de bàsquet, SURNE BILBAO BASKET.  
7 setembre 2021
El pilot ha completat una cursa sense errors, la qual cosa li permet continuar lluitant per les primeres posicions de Pro Am.
2 agost 2021
Per desenvolupar qualsevol tipus d’activitat empresarial cal comptar amb les persones, els béns i el patrimoni suficients per assolir els objectius estratègics definits.