Imagen de cabecera noticias

Mesures contra l’expansió de la COVID-19

02 maig 2020
wash_hands

Aquestes són les 10 mesures adoptades per Surne a les nostres oficines per lluitar contra l’expansió de la COVID-19 i afrontar el pròxim escenari.

 

p

 

 

 

 

1.Teletreball en els llocs que sigui possible.

Determinació de l’abast i el significat de la prioritat del teletreball: obligatorietat vs. conveniència, durada i condicions.

 

 

t

 

 

 

 

2.Mesures preventives de contagis.

Valoració de la possibilitat de fer tests de detecció o diagnòstic, així com de procedir a la presa de temperatura o a la realització de qüestionaris de salut, que contribueixin a reduir el risc de contagi en els centres de treball. Tot això, sota unes condicions determinades (analitzant expressament l’eventual obligatorietat per als empleats, tenint en compte els drets derivats de la privacitat de les dades i el seu tractament, etc.).

 

 

h

 

 

 

 

3.Mesures en cas de contagis

Establiment d’un protocol d’actuació davant de la detecció de contagis o sospites (casos possibles, probables, confirmats o amb contacte estret amb infectats) i plans de continuïtat de l’activitat en aquestes situacions.

 

 

r

4.Mesures d’accés, estada i sortida de les oficines.

Organització de l’accés, la sortida i l’estada en els llocs de treball (possible establiment de torns, flexibilitat horària, sistemes de presència alterna, escalada de les entrades i les sortides del centre de treball per evitar la coincidència de torns, etc.).

 

 

2

 

 

 

 

5.Mesures organitzatives.

Adopció de mesures de caràcter organitzatiu per minimitzar el contacte interpersonal (substitució  de reunions presencials, actes, etc. per mitjans telemàtics) i garantir el manteniment de la distància de seguretat (disposició dels llocs de treball, organització de la circulació de persones, capacitats limitades de persones i utilització escalonada de les zones comunes, col·locació de pantalles protectores, etc.).

 

 

m

 

 

 

6.Mesures de protecció personal.

Valoració de les mesures de protecció personal i de l’entrega d’equips de protecció individual (amb una anàlisi específica sobre l’eventual entrega, per exemple, de mascaretes o guants), quan escaigui, per prevenir els contagis.

 

j

 

 

 

 

7.Mesures d’higiene personal i de neteja.

Reforç de les mesures d’higiene personal i de la neteja dels llocs de treball (amb la provisió dels productes necessaris), inclosa la gestió de residus.

 

e

 

 

 

 

8.Mesures per a col·lectius especials.

Possibilitat d’establir mesures concretes per a col·lectius especials (empleats especialment sensibles o que convisquin amb col·lectius de risc, amb necessitats de conciliació, etc.).

 

b

 

 

 

9.Mesures de seguretat en viatges i desplaçaments

Anàlisi de les mesures de seguretat i prevenció de riscos en cas de desplaçaments i viatges. Foment de l’ús de mitjans de transport segurs.

 

s

 

 

 

 

10.Participació, informació i formació.

Participació dels serveis de prevenció de riscos laborals, dels òrgans interns de seguretat i salut, dels delegats de protecció de dades i de la representació legal dels treballadors, en els termes previstos legalment i convencionalment, així com dels treballadors a través de la seva informació i formació.

 


 

A Surne hem implantat aquestes regles basant-nos en les recomanacions i la informació oficial d’accés públic. Aquí pots accedir al llistat amb els enllaços a la informació en castellà.

Puedes visualizar esta información y los links a la información en formato PDF en el siguiente link.

Noticias Relacionadas

9 juny 2020
L’Estropatada arrenca en un context d’una sensibilitat especial cap a la recerca en salut.
29 abril 2020
Ara que ja han passat unes quantes setmanes d’aïllament, a SURNE hem volgut mirar enrere.
24 abril 2020
A Surne sempre hem pensat que la tranquil·litat és el nostre millor servei, i ara més.