Imagen de cabecera noticias

Puc traspassar el meu pla de pensions a una EPSV (i viceversa)?

05 desembre 2019
Pla de pensions - EPSV - traspassar

Cada any en aquestes dates rebem alguna consulta dels nostres clients en aquest sentit. Puc traspassar tot o part del meu pla de pensions a un pla d’EPSV (i viceversa)?
 
La resposta és clara. No es poden fer mobilitzacions entre plans de pensions i plans d’EPSV. El motiu, com ja hem explicat en articles anteriors del nostre blog, és que es tracta de productes completament diferents. Encara que a primera vista puguin semblar dos productes molt similars, els plans de pensions tenen caràcter estatal, és a dir, els pot contractar qualsevol ciutadà espanyol, i, en canvi, els plans d’EPSV només poden ser contractats per persones amb residència fiscal al País Basc.
 
Per aquest motiu, cadascun dels productes està aprovat i supervisat per entitats regulatòries diferents. Així, els plans de pensions són regulats per la DGSFP (Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, que depèn del Ministeri d’Economia) i, d’altra banda, les EPSV estan regulades pel Govern basc.
 
També hi ha diferències en la fiscalitat, els rescats...
 
Totes aquestes diferències, entre d’altres, fan que no sigui possible fer mobilitzacions entre ambdós productes, de la mateixa manera que tampoc es pot traspassar, per exemple, a un fons d’inversió.
 
A SURNE disposem d’ambdues opcions per tal que els nostres clients puguin triar el producte que s’adeqüi més a les seves necessitats. En l’àmbit de les EPSV oferim tres opcions principals, de renda fixa, variable i mixta, així com algunes opcions garantides per a aquells partícips amb més aversió al risc, i quant als plans de pensions n’oferim dues modalitats: un pla de pensions de renda fixa i un pla de pensions de renda variable.

Noticias Relacionadas

2 abril 2020
L’aparició del coronavirus i la malaltia COVID-19 a la Xina el mes de gener de 2020 i la seva recent expansió global a un gran nombre de països han motivat que el brot víric hagi…
26 febrer 2020
Durant els últims anys assistim a la convergència, en l’àmbit financer, dels productes asseguradors i dels productes d’inversió, ja que mostren unes sinergies i una…
14 febrer 2020
SURNE, un any més, obté el primer lloc en quatre apartats, i és una de les companyies més ben valorades per la seva qualitat de servei.