Imagen de cabecera noticias

Protecció personal: l’esperança de vida i la dependència

08 agost 2022
Protecció personal: l’esperança de vida i la dependència

L’augment de l’esperança de vida en una societat, si bé és una gran notícia que reflecteix el desenvolupament que ha assolit, també comporta una sèrie de riscos, entre els quals destaca l’envelliment progressiu de la població.

En l’actualitat, l’envelliment de la població és una realitat (vegeu el quadre 1), i totes les prediccions indiquen que els pròxims anys el pes de la població de més edat creixerà exponencialment d’una manera significativa. Els majors de 65 anys a Espanya representaven el 2020 ja un 19,6 % de la població (9,3 milions de persones), mentre que el 2070 el col·lectiu passarà a representar el 28,6 % (uns 14,5 milions de persones). Amb una esperança de vida de 82,33 anys, Espanya se situa al capdavant de les economies desenvolupades més longeves del món.