Imagen de cabecera noticias

Com em queda la taxa de descobertura els meus rendiments nets són de 4.000 euros?

25 maig 2023
tasa de cobertura 4000

Soc autònom, cotitzo per la base mínima i els meus rendiments nets són de 4.000 euros mensuals. Com em queda la taxa de descobertura l’any 2023?

La implantació del nou model de cotització per a tots els autònoms que cotitzin per la base mínima i obtinguin uns rendiments nets de 4.000 euros mensuals comporta:

  • Augment del nivell de cotització. Cotitzarà un 33 % més que el 2022.
  • Cotització en relació amb els rendiments nets obtinguts. Cotitzarà per un 32 % dels rendiments nets.
  • Cotització en relació amb el Règim General de la Seguretat Social. El nivell de cotització és d’un 9,75 %, notablement per sota dels treballadors per compte d’altri (entorn d’un 37 %).  
  • Taxa de descobertura. La taxa de descobertura general es redueix en 8 punts percentuals (del 76 % al 68 %). La situació s’agreuja en determinades contingències.

En definitiva, malgrat augmentar el nivell de cotització, no ho fa prou per reduir l’alta taxa de descobertura (en cas de produir-se alguna de les contingències previstes, només comptaria amb una mica més de 3 euros de cada 10 euros de què disposa). 

cotizacio 4000

 

Noticias Relacionadas

3 maig 2024
L’any 2023 concloïa amb el debat sobre si l’economia aconseguiria un aterratge suau, o si, per contra, començaria un període de recessió econòmica.
3 maig 2024
Tradicionalment, amb caràcter general, s’ha considerat que la continuïtat de les empreses quedava garantida amb la contractació d’assegurances de danys propis i de responsabilitat…
17 abril 2024
Malgrat que normalment els autònoms “creuen” que no tenen accidents o malalties que els impedeixin complir els seus compromisos en l’activitat econòmica, les estadístiques de la…